peťo bondra skončil kariéru, svet ako sme ho poznali doteraz, skončil. nový svet trvá 3828 dní

Michal Brenner

Position: redaktor
foto
email:
homepage: kotelna.sk/fh/

I'm getting swallowed up in all of this
and the last thing I need is some rock star bullshit
Portfolio textov:
hudba

Lístie

cine
19/02/2003 Nebo (Heaven)

zmyslový diktát